Kancelaria świadczy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria zajmuje się doradztwem i wsparciem Klienta w negocjacjach oraz w sporach sądowych z zakresu roszczeń o zapłatę, odszkodowań oraz windykacji należności.

 • porady prawne,
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz negocjowanie warunków
 • reprezentacja Klientów w sporach sądowych z zakresu roszczeń o zapłatę, wykonania umów
 • reprezentowanie przed sądem i doradztwo w sprawach spadkowych (zachowki, stwierdzenia nabycia spadku)
 • dochodzenie odszkodowań w tym także za wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie
 • windykacja należności

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria opiniuje i przygotowuje umowy, dzięki współpracy z biurami doradztwa podatkowego oraz biurami rachunkowymi możliwe jest udzielenie kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorstw.

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
 • doradztwo prawne
 • sporządzanie umów, opinii i informacji prawnych
 • doradztwo w zakładaniu i przekształcaniu Spółek
 • sporządzanie dokumentów korporacyjnych (protokoły, uchwały)
 • reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, budowlanego, karnego-skarbowego, upadłościowego
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych

PRAWO KARNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniach karnych-skarbowych oraz karnych-gospodarczych. Reprezentuje interesy osób pokrzywdzonych, jak również działa w charakterze obrońcy w postępowaniach.

 • pomoc prawna w zakresie prawa karnego gospodarczego (odpowiedzialność członków zarządu, likwidatorów Spółek, niegospodarność, postępowania przeciwko tajemnicy przedsiębiorstwa, postępowania przeciwko oszustwom gospodarczym, nieuczciwej konkurencji )
 • pomoc prawna w zakresie prawa karnego skarbowego (wykroczenia skarbowe, przestępstwa skarbowe związane z nieterminowym złożeniem deklaracji podatkowych, nieuiszczaniem należności publiczno-prawnych)
 • reprezentacja Klienta w procesach sądowych oraz przed innymi organami wymiaru sprawiedliwości zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika osób pokrzywdzonych
 • sporządzanie pism, wniosków w postępowaniu wykonawczym

..

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności sprawy oraz charakteru współpracy.