zdjęcie 1

 

 

Łukasz Gański – adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawód adwokata wykonuje od 2011 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, obsłudze korporacyjnej, doradztwie prawnym w zakresie nieruchomości, prawa budowlanego i zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. Od wielu lat reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w wyżej wymienionych dziedzinach, a także w zakresie prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego.

 

 

Marcin  Szczerkowski – adwokat

Absolwent  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego. Zawód adwokata wykonuje od 2014 roku.

Specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie handlowym, świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorstw, jak również w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, w tym w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych przez przedsiębiorców oraz uczelnie wyższe. Od wielu lat zajmuje się prawem zamówień publicznych oraz zagadnieniami z zakresu  prawa europejskiego (związane  z  pomocą  publiczną  oraz  obsługa  projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy UE), prawie budowlanym, w tym obsłudze prawnej inwestycji budowlanych także w oparciu o FIDIC oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym.