W listopadzie 2019r. nastąpiła zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która miała ochronić osoby pozwane przed tzw. „fikcją doręczenia”, która do tego momentu pozwalała na przyjęcie przez sądy, że po dwukrotnej próbie doręczenia np. pozwu lub nakazu zapłaty na wskazany przez powoda adres, sądy uznawały pismo za doręczone. W takiej sytuacji powód – bardzo często był…

Od 1 lipca 2021r. w Kodeksie Spółek Handlowych pojawił się nowy rodzaj spółki – Prosta Spółka Akcyjna. W założeniu ustawodawcy, ten rodzaj spółki ma zachęcić m.in. startupy, branże high-tech, a także wszystkich związanych z innowacjami do prowadzenia działalności w sposób bardziej elastyczny i dostosowany do potrzeb, niż w istniejących uregulowaniach w zakresie spółek handlowych. Przy…